Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6
Polish English French German Russian


Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu z dnia 9 maja 2019 r.

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Nadzoru (ON).

Sekcja Epidemiologii (ON.E)
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (ON.HŻ)
Sekcja Higieny Komunalnej (ON.HK)
Sekcja Higieny Pracy (ON.HP)
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD)
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS)

2. Oddział laboratoryjny (OL).

Sekcja Badania Wody i Gleby (OL.HKL)
Sekcja Badań Żywności,(OL.HŻL)
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii (OL.EPL)

3. Oddział Administracyjny i Ekonomiczny (OEA).

Sekcja Ekonomiczna (OEA.SE)
Sekcja Administracyjno-Techniczna (OEA.ST)
Sekcja Informatyczno-Gospodarcza (OEA.IG)

4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ).

5. Sekcja Statystyki i Organizacji (SO).

6. Sekcja Kadr i Szkoleń (SP).

7. Stanowisko pracy Głównego Księgowego (GK).

8. Stanowisko pracy Radcy Prawnego (RP).

9. Stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości (SJ).

10. Stanowisko pracy ds. bhp (BHP) ds. P-poż. (BHP).

11. Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych (OC).

12. Stanowisko pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN).

13. Stanowisko pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Oddział Laboratoryjny

p.o. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Maria Wiśniewska

Sekcja Badania Wody i Gleby (OL.HKL)

Kierownik - mgr Paulina Górska

Sekcja Badań Żywności (OL.HZL)

Kierownik -  mgr inż. Maria Wiśniewska

Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii (OL.EPL)

Kierownik - mgr Beta Pera

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
mgr inż. Grzegorz Kasperek

Oddział Nadzoru

p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru

mgr inż. Włodzimierz Kania

Sekcja Epidemiologii (ON.EP)
p.o. Kierownika Sekcji – mgr Mariola Ratajczyk

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD)
Kierownik sekcji – mgr Małgorzata Zapała

Sekcja Higieny Komunalnej (ON.HK)
Kierownik Sekcji - mgr inż. Włodzimierz Kania

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (ON.HŻ)
Kierownik Sekcji - mgr Wioleta Sionkowska - Andrzejewska

Sekcja Higieny Pracy (ON.HP)
Kierownik Sekcji - mgr inż. Aleksandra Marciniak

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS)
Kierownik Sekcji - mgr inż. Aurelia Sobczak

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter