Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian


Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu z dnia 9 maja 2019 r.

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Nadzoru (ON).

Sekcja Epidemiologii (ON.E)
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (ON.HŻ)
Sekcja Higieny Komunalnej (ON.HK)
Sekcja Higieny Pracy (ON.HP)
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD)
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS)

2. Oddział laboratoryjny (OL).

Sekcja Badania Wody i Gleby (OL.HKL)
Sekcja Badań Żywności,(OL.HŻL)
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii (OL.EPL)

3. Oddział Administracyjny i Ekonomiczny (OEA).

Sekcja Ekonomiczna (OEA.SE)
Sekcja Administracyjno-Techniczna (OEA.ST)
Sekcja Informatyczno-Gospodarcza (OEA.IG)

4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ).

5. Sekcja Statystyki i Organizacji (SO).

6. Sekcja Kadr i Szkoleń (SP).

7. Stanowisko pracy Głównego Księgowego (GK).

8. Stanowisko pracy Radcy Prawnego (RP).

9. Stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości (SJ).

10. Stanowisko pracy ds. bhp (BHP) ds. P-poż. (BHP).

11. Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych (OC).

12. Stanowisko pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN).

13. Stanowisko pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Oddział Laboratoryjny

p.o. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Maria Wiśniewska

tel.: 62 767 76 27 fax: 62 767 76 42

Sekcja Badania Wody i Gleby (OL.HKL)

Kierownik - mgr Paulina Górska
tel.: 62 767 76 41

Sekcja Badań Żywności (OL.HZL)

Kierownik -  mgr inż. Maria Wiśniewska
tel.: 62 767 76 27

Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii (OL.EPL)

Kierownik - mgr Beta Pera
tel.: 62 767 76 25

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
mgr inż. Grzegorz Kasperek
tel. 62 767 76 40

Oddział Nadzoru

p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru

mgr inż. Włodzimierz Kania

Sekcja Epidemiologii (ON.EP)
p.o. Kierownika Sekcji – mgr Mariola Ratajczyk
tel.: 62 767 76 19

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD)
Kierownik sekcji – mgr Małgorzata Zapała
tel.: 62 767 76 35

Sekcja Higieny Komunalnej (ON.HK)
Kierownik Sekcji - mgr inż. Włodzimierz Kania
tel. 62 767 76 36

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia (ON.HŻ)
Kierownik Sekcji - mgr Wioleta Sionkowska - Andrzejewska
tel. 62 767 76 23

Sekcja Higieny Pracy (ON.HP)
Kierownik Sekcji - mgr inż. Aleksandra Marciniak
tel. 62 767 76 33

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS)
Kierownik Sekcji - mgr inż. Aurelia Sobczak
tel. 62 767 76 13

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter