Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6
Polish English French German Russian

PRZYJMOWANIE PRÓB kału

poniedziałek - czwartek
7:30 - 11.15

PRZYJMOWANIE PRÓB sporali

poniedziałek - piątek
7:30 - 11:15
12:00 - 13.30

Telefon kontaktowy 62 767 76 24

 

p.o. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego - mgr inż. Maria Wiśniewska
tel.: 62 767 76 27
fax: 62 767 76 42

Sekcja Badania Wody i Gleby (OL.HKL)
Kierownik Laboratorium - mgr Paulina Górska
tel.: 62 767 76 41

Sekcja Badań Żywności (OL.HZL)
Kierownik Laboratorium -  mgr inż. Maria Wiśniewska
tel.: 62 767 76 27

Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii (OL.EPL)
Kierownik Laboratorium - mgr Beata Kostro
tel.: 62 767 76 25

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
mgr inż. Grzegorz Kasperek
tel. 62 767 76 40

 

Co to jest nosicielstwo?

Jest to stała lub przejściowa obecność bakterii chorobotwórczych w organizmie zdrowego człowieka. Brak jest jakichkolwiek objawów zakażenia, mimo że drobnoustroje charakteryzuje wiele cech chorobotwórczości. Pozostają one jednak w stanie równowagi z florą fizjologiczną, częściowo stanowiąc jej element. Cecha występowania u nosicieli dotyczy tylko niektórych drobnoustrojów np. rodzaj Salmonella, rodzaj Shigella.
 Nosiciel jest rezerwuarem drobnoustrojów i może być źródłem zakażenia innych osób.
( Szewczyk Eligia M. Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. )
 

Kto podlega badaniom do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych (czyli badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella/Shigella) wykonywane są u osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby,  niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w:

 1. zakładach żywienia zbiorowego;
 2. zakładach hurtowych i detalicznych obrotu nieopanowaną żywnością;
 3. zakładach uzdatniających i dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub lód do celów spożywczych;
 4. zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu;
 5. zakładach mleczarskich przy pozyskiwaniu i przetwórstwie mleka oraz na fermach; dotyczy również rolników gospodarujących indywidualnie;
 6. gospodarstwach rolnych, w których produkuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu w odniesieniu do osób biorących udział w pracach wymagających bezpośredniego kontaktu z nieopanowanymi środkami spożywczymi lub prowadzących takie gospodarstwa;
 7. aptekach, punktach aptecznych, sklepach zielarskich i hurtowniach farmaceutycznych;
 8.  zakładach opieki zdrowotnej, w tym w żłobkach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 9. przedszkolach i innych miejscach przebywania dzieci do lat 6;
 10. podmiotach świadczących usługi w wagonach restauracyjnych, barowych oraz przy przewozie nieopakowanych artykułów żywnościowych, w wagonach chłodniach;
 11. podmiotach świadczących usługi na statkach powietrznych i wodnych na stanowiskach stewardów i stewardes. 
 

W jaki sposób uzyskać wpis do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Sprawozdanie z badania na nosicielstwo należy przedstawić lekarzowi podczas badania wstępnego lub okresowego. Lekarz dokonuje wpisu do książeczki.
 

Akredytacja

certyfikat2018                PCA578         563810.ilac MRA

    AB578         

                                                                 

Podstawa prawna:

 

W Oddziale Laboratoryjnym (zobacz schemat organizacyjny) Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Polityka Jakości /zobacz/

Oddział Laboratorium od 2005r. posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 578.

Certyfikat Akredytacji /zobacz/

Oddział Laboratoryjny stosuje wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na aktualnych normach krajowych i międzynarodowych, jak również własnych procedurach badawczych. Oddział Laboratoryjny wykonuje fizyko - chemiczne i mikrobiologiczne badania wody, mikrobiologiczne badania żywności oraz mikrobiologiczne badania ludzkiego materiału biologicznego. Zakres badań jest systematycznie poszerzany o nowe metody, wykorzystując nowoczesną i specjalistyczną aparaturę. Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel, stale podnoszący swoje kwalifikacje.

Zakres Akredytacji AB 578 /zobacz/


 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter