Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6
Polish English French German Russian

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreacji,
 6. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie wyżej wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Zadania i kompetencje:

Do zadań Powiatowej Stacji należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności :

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na inspektorów sanitarnych;
 2. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności i przekazywanie ich władzom samorządowym oraz instytucjom odpowiedzialnym za ochronę środowisk;
 3. działalność przeciwepidemiczna;
 4. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego obiektów nadzorowanych na podległym terenie i przekazywanie ich władzom samorządowym wraz z wnioskami do realizacji przez wskazane podmiot;,
 5. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 6. przygotowywanie wniosków do Sądów,
 7. przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
 8. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia we wszystkich środowiskach, zwłaszcza młodzieżowych, dziecięcych, służbie zdrowia, we współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się promocją zdrowia,
 9. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności;
 10. prowadzenie spraw administracyjnych , gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych,
 11. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych,
 12. Powiatowa Stacja może wykonywać usługi – badania, analizy, pomiary na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej na podstawie zawieranych umowy zlecenia.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter