Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian
ikony wsse 01

Sekcja Higieny Komunalnej

 

Komunikaty : GIS komunikat, Kąpieliska 2017r., Łuszczyca, Bezpieczeństwo wodne w budynkach cz.1, cz.2 , Komunikat 2/2017 , Zawartość fluorków 2016/2017r. , Twardość w wodzie wodociągowej , Komunikat 3/2017 jakość wody
Sekcja Higieny Komunalnej (ON.HK)
Kierownik Sekcji - mgr inż. Włodzimierz Kania
tel. 62 767 76 36
  1. Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi działania w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi:

-       podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

-       jednostek pomocy społecznej,

-       obiektów świadczących usługi hotelarskie, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych,

-       zakładów fryzjersko-kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu, masaży, solariów,

-       urządzeń wodnych wraz z poborem próbek wody do badań laboratoryjnych,

-       basenów kąpielowych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli,

-       obiektów i środków transportu publicznego (m.in. dworce PKP i PKS, autobusy),

-       innych obiektów użyteczności publicznej tj.: pralni, obiektów kulturalnych, obiektów sportowych, rekreacyjnych (zielonych), cmentarzy, zakładów pogrzebowych, stacji paliw itp.

2. Prowadzi monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zasadach określonych przepisami prawa.

3. Opracowuje informacje, komunikaty, oceny i sprawozdania dotyczące:

-       jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

-       jakości wody przeznaczonej do kąpieli w miejscach wykorzystywanych do kąpieli,

-      stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na nadzorowanym terenie.

4. Wydaje oceny higieniczne materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody i dystrybucji wody.

5. Dokonuje zatwierdzania systemu jakości prowadzonych badań wody dla laboratoriów zewnętrznych funkcjonujących na nadzorowanym terenie.

6. Nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w tym prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wydawania zezwoleń na ekshumacje zwłok i szczątków ludzkich, pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, a także uczestniczy w postępowaniu w sprawie sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.

7. Rozpatruje zgłoszenia, interwencje i skargi dotyczące zagrożeń zdrowotnych w zakresie zagadnień higieny komunalnej.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwo z naszych usług, w tym  złożonych wnioskach, zgłoszeniach Państwa osoby przez lekarzy w drukach ZBL zachorowań oraz/i podejrzeń na chorobę zakaźną, wywiadach epidemiologicznych przeprowadzanych przez naszych pracowników, zbieranych podczas kontroli dokumentacji.

 

Więcej informacji w menu RODO...