Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian
ikony wsse 03

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS)
Kierownik Sekcji - mgr inż. Aurelia Sobczak
tel. 62 767 76 13

 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego\

1. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2. opiniowanie dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

4. kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi określonymi w obowiązujących przepisach;

5. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;

6. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wymagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwo z naszych usług, w tym  złożonych wnioskach, zgłoszeniach Państwa osoby przez lekarzy w drukach ZBL zachorowań oraz/i podejrzeń na chorobę zakaźną, wywiadach epidemiologicznych przeprowadzanych przez naszych pracowników, zbieranych podczas kontroli dokumentacji.

 

Więcej informacji w menu RODO...