Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian
ikony wsse 03

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS)
Kierownik Sekcji - mgr inż. Aurelia Sobczak
tel. 62 767 76 13

 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego\

1. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2. opiniowanie dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

4. kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi określonymi w obowiązujących przepisach;

5. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;

6. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wymagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

UWAGA!

KORONAWIRUS

 

całodobowa infolinia dla obywateli 

222 500 115