Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian
ikony wsse 03

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD)
Kierownik sekcji – mgr Małgorzata Zapała
tel.: 62 767 76 35

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne    i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

  • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,
  • higieny procesów nauczania
  1. ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych
  2. ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii
1. Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych
Prawidłowo ułożony rozkład zajęć lekcyjnych wpływa na możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży, a tym samym na jakość pracy uczniówna przestrzeni całego tygodnia i osiągane wyniki w nauce.
 
Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późń zm.) plan zajęć dydaktyczno–wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
 
W związku z powyższym zaleca się, by zajęcia lekcyjne rozpoczynać o stałej porze, tak by różnica pomiędzy dniami nie była większa niż 1 godzina, oraz by różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie przekraczała 1 godziny.
2. Ergonomia stanowiska pracy ucznia

Pan Michał uczy zasad korzystania ze stanowiska komputerowego (zobacz)

Ergonomiczne stanowisko pracy ucznia, przedszkolaka - poradnik (zobacz)
 

Wymiary funkcjonalne krzeseł i stołów dla instytucji edukacyjnych (zobacz)

Zosia i Krzyś znają ergonomię stanowiska pracy (zobacz)

 

3. Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

Szanowni Rodzice!

Od dłuższego czasu w mediach zwraca się uwagę na przeciążone tornistry/plecaki, które noszone przez Wasze dzieci są obok braku aktywności fizycznej jednym z czynników wpływających na występowanie wad postawy i bólu kręgosłupa.
Zbyt ciężki tornister/plecak może zaburzyć prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa czyli skolioza. Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatywnie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stanu zdrowia ludności Polski w 2004r. odsetek dzieci w wieku 0-14 lat, u których odnotowano przewlekłe choroby kręgosłupa wynosił 1,2%, natomiast w 2009r. odnotowano wzrost o 0,3%.
Należy zwrócić uwagę, iż na wagę tornistra z zawartością nie składa się tylko waga pustego tornistra i waga podręczników, zeszytów i zeszytów ćwiczeń. Na wagę tą składają się także przybory szkolne, przybory do zajęć plastycznych, a także przedmioty, które nie są związane z nauką (zabawki, przenośne gry komputerowe, albumy ze zdjęciami, butelki z napojami itp.). Bardzo często właśnie wszystkie te dodatkowo noszone przedmioty wpływają na przekroczenie właściwej wagi szkolnego tornistra/plecaka.
Z uwagi na fakt, iż aktualnie w Polsce nie ma przepisów określających ciężar tornistrów/plecaków dzieci i młodzieży przyjmuje się według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), iż ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. W Stanach Zjednoczonych towarzystwa naukowe zajmujące się problematyką zdrowia dzieci m.in. American Academy of Pediatrics, Pediatric American Orthopaedic Society of North America czy American Chiropractic Association określiły tą wartość między 10 a 20 % masy ciała.
Wychodząc naprzeciw problemowi w dniu 1 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1130), które stanowi, iż w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. W związku z tym Dyrektor zobowiązany jest do wydzielenia takiegomiejsca, co umożliwi zmniejszenie wagi plecaka, a co za tym idzie odciążenie kręgosłupa dziecka. W związku z brakiem uregulowań prawnych dotyczących wagi tornistra/plecaka szkolnego Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje do Rodziców!

Drodzy Rodzice!

Zadbajcie o to, aby Wasze dzieci nie uginały się pod ciężarem szkolnego tornistra!
Przy zakupie tornistra/plecaka należy zwrócić szczególną uwagę na:
- materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra
- szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy
- zakładaniu i zdejmowaniu
- usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców
- zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Należy także:
- codziennie kontrolować zawartość tornistrów, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów jak zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjęciami itd.
- zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru;
- podczas pakowania sprawdzać, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne następnego dnia podczas zajęć
- ustalać z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwości pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole
- kupować zeszyty w miękkich okładkach
- zwracać uwagę na noszenia tornistra/plecaka na obu ramionach.

Materiały do pobrania:

List Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (zobacz)

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych - ulotka (zobacz)

Wyniki badań obciążenia uczniów ciężarem tornistrów (zobacz)

 

4. Profilaktyka wszawicy

Jak zapobiegać wszawicy (zobacz)

Wszawica – informacje ogólne (zobacz)

Mity o wszawicy (zobacz)

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży (zobacz)

 

5. Wypoczynek dzieci i młodzieży

Wypoczynek - warto wiedzieć! (zobacz)

Instrukcja GIS z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami (zobacz)

Patent na bezpieczne wakacje (zobacz)

Bezpiecznie w lesie (zobacz)

Bezpiecznie w górach (zobacz)

Bezpiecznie nad wodą (zobacz)

Bezpieczne ferie (zobacz)

Bezpieczne wakacje (zobacz)

6. Opieka nad dziećmi do lat 3

Poradnik (część 1) , (część 2)

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

UWAGA!
OSOBY Z PODEJRZENIEM KORONAWIRUSA
LUB PRZYBYWAJĄCE Z OBSZARÓW
ZAGROŻONYCH KORONAWIRUSEM

KONTAKT WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY
Cała doba - 660 499 682

Poniedziałek - Piątek - 7.25-15.00

62 7677619
62 7677621
62 7677610