Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian
ikony wsse 01

Sekcja Epidemiologii

Sekcja Epidemiologii (ON.EP)
Kierownik Sekcji – mgr Mariola Dwużnik
tel.: 62 767 76 19

 

Zadania Sekcji Epidemiologii

1) nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zakażeń oraz zatruć pokarmowych;

2) przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

3) prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;

4) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

5) nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;

6) prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością chorób zakaźnych, zakażeń oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłaszaniu;

7) sprawowanie nadzoru nad drobnoustrojami wielolekoopornymi (alarmowymi), zwłaszcza nad pałeczkami z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzającymi karbapenemazy typu NDM;

8) monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;

9) przeprowadzanie nadzoru w zakresie dokumentacji dotyczącej szczepień ochronnych, prawidłowej gospodarki szczepionkami oraz oceny warunków higieniczno-sanitarnych punktów szczepień w podmiotach leczniczych;

10) sprawowanie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP) poprzez monitorowanie, analizę zgłaszanych przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz prowadzenie powiatowego rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych;

11) sporządzanie rocznych zapotrzebowań na preparaty szczepionkowe do realizacji Programu Szczepień Ochronnych;

  • Antybiotykoodporność - zagrożenie dla zdrowia publicznego /więcej/
  • Zalecenia dotyczące postepowania w przypadku identyfikacji szczepów bakteryjnych wytwarzających karbapenemazy /wiecej/
  • Wykrywanie Karbapenemaz - zalecenia  /więcej/
  • Program Szczepień Ochronnych na 2018 rok. /więcej/
  • Przydatne strony internetowe:
dotyczące  zwalczania chorób zakaźnych
www.pzh.gov.pl
www.gis.gov.pl
www.igichp.edu.pl
www.mp.pl
www.who.int
www.cdc.gov
http://ecdc.europa.eu
 
dotyczące szczepień ochronnych
http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php
http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne
http://www.szczepienia.pl/
http://szczepienia.gis.gov.pl/
http://wwwnc.cdc.gov/travel/

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwo z naszych usług, w tym  złożonych wnioskach, zgłoszeniach Państwa osoby przez lekarzy w drukach ZBL zachorowań oraz/i podejrzeń na chorobę zakaźną, wywiadach epidemiologicznych przeprowadzanych przez naszych pracowników, zbieranych podczas kontroli dokumentacji.

 

Więcej informacji w menu RODO...