Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

Wiem nie biorę! Jestem bezpieczny

Środowisko szkolne i rodzinne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych wzajemnie się uzupełniając. Wobec niekorzystnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zjawisk, zachodzących w społeczeństwie wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie działań jest szczególnie cenne i pożądane.

Dlatego też pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu odpowiedzieli na zaproszenie pani dyrektor Urszuli Janczar oraz szkolnego koordynatora programów profilaktycznych pani Krystyny Kucińskiej i 7 listopada 2018 r. w I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu odbyło się szkolenie w ramach projektu „Wiem nie biorę! Jestem bezpieczny", którego tematem były nowe narkotyki czyli tzw. dopalacze.

Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” realizowany jest w ramach programu „Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież” Szkolenie prowadzili pracownicy PSSE w Kaliszu Elżbieta Wojtyła, Joanna Jaroma – Woźniak  z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Katarzyna Mokrzycka z Sekcji Higieny Pracy. Projekt wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020, punkt 2, „Profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Spotkanie opierało się na poradniku „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, składało się z wykładu z użyciem prezentacji multimedialnej, ankiet wstępnych i końcowych oraz wyświetlony został film edukacyjny : „ Dopalacze. Nie zamykaj oczu”.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie oraz materiały edukacyjne.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

UWAGA!

KORONAWIRUS

 

całodobowa infolinia dla obywateli 

222 500 115