Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra tytoń

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra tytoń w I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu

24 października w I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu na zaproszenie pani dyrektor Urszuli Janczar oraz szkolnego koordynatora programów profilaktycznych pani Krystyny Kucińskiej odbyło się szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia z zakresu edukacji antytytoniowej w ramach realizacji jednego z celów Narodowego Programu Zdrowia tzw. Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu, kierownika Elżbietę Wojtyła, Joannę Jaroma- Woźniak oraz Agnieszkę Stępniak.

W szkoleniu uczestniczyło 29 uczniów. Szkolenie składało się z trzech części : teoretycznej, wizualnej i warsztatowej a także przeprowadzono anonimowe badania ankietowe oceniające wiedzę uczniów przed i po zajęciach. Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na organizm człowieka, uzmysłowienie młodym ludziom przyczyny sięgania przez nich po papierosy oraz kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach rówieśniczych - umiejętność zachowania asertywnego, odmawiania itd. Poinformowano uczestników szkolenia o podstawie prawnej, iż nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wśród najważniejszych założeń ustawy znalazło się korzystanie z e-papierosów tak jak z papierosów tradycyjnych. Przeprowadzono konkurs, którego laureatką została Margarita Nowak.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w szkoleniu będą przekazywać zdobytą wiedzę swoim rówieśnikom w środowisku szkolnym. Placówka, realizację programu profilaktyki tytoniowej ma wpisany w szkolny program profilaktyczny, a uczeń Maciej Ciszewski podjął się przeprowadzenia projektu ph. „Szkoła wolna od dymu tytoniowego”. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły mogli skorzystać z pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Na zakończenie, uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty „Młodzieżowego Lidera Zdrowia” oraz pakiety edukacyjne do realizacji projektu, gadżety ze znakiem zakazu palenia.

I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu w związku z przypadającym 15 listopada Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu włączy się w obchody poprzez przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wraz z badaniem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla środowiska lokalnego.

                                                                           

E.W.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

UWAGA!

KORONAWIRUS

 

całodobowa infolinia dla obywateli 

222 500 115