Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

Szkolenie w ramach profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

                W dniu 9 października 2018r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu przeprowadzono szkolenie dla szkolnego koordynatora programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Pracownicy sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia szczegółowo omówili program. Przedstawili jego cele, zadania, grupę odbiorców oraz przekazali materiały informacyjno – edukacyjne.

Dodatkowo szkolny koordynator otrzymał ankiety i druki sprawozdawcze.

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

 

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. dzień 2 maja 2019 r. jest dla pracowników administracji rządowej dniem wolnym od pracy.  Natomiast dzień 11 maja (sobota) jest dniem pracującym.