Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

Podsumowanie „Tygodnia Zdrowia – 2018”

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu odbyło się podsumowanie „Tygodnia Zdrowia – 2018” objętego honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego.

Organizatorem działań przeprowadzonych w dniach 9 – 13 kwietnia 2018 roku pod hasłem „Z pasją po zdrowie” była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kaliszu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Współorganizatorami byli Straż Miejska Kalisza, Oddział Regionalny Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu oraz Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Partnerzy:

-Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu,

-Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Poznaniu,

-Starostwo Powiatowe w Kaliszu,

-Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu,

-Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu,

-I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu,

-ENERGA MKS KALISZ.

Do uczestnictwa zgłosiło się 15 przedszkoli, 13 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadgimnazjalnych z miasta Kalisza.

W uroczystym podsumowaniu wzięli udział zaproszeni goście:

- Pan Tomasz Rogoziński Wiceprezydent Miasta Kalisza,

- Pani Magdalena Sekura – Nowicka dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, oddelegowana przez Panią Marzenę Wodzińską Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego,

- Pani Jolanta Golicka – p. o. kierownika biura Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kaliszu,

- Pani Hanna Gaertner-Wieland kierownik w Oddziale Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu,

- Pani Hanna Węgielska pracownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu,

- Pan Marcin Stefankiewicz naczelnik Straży Miejskiej Kalisza,

- Pani Agata Dybioch inspektor Straży Miejskiej Kalisza,

- Pani Izabela Baranowska p.o. kierownika Biura Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu,

- Pani Elżbieta Czuba starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu,

-Pan podkom. Krzysztof Krymarys naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,

- Pani Izabela Kurek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu,

- Pani Urszula Janczar dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu,

- Pan Radosław Nowaczyk nauczyciel, oddelegowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu Violettę Urban,

- Pan Błażej Wojtyła -prezes Klubu ENERGA MKS Kalisz,

- Pan Krzysztof Porada Ratownik medyczny.

           

Wszystkich zebranych na podsumowaniu „Tygodnia Zdrowia - 2018” powitała dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka Pani Urszula Janczar. Uroczystość wspólnie poprowadziły: Pani Marzena Kujawa nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu, Pani Agnieszka Stępniak pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu.

W dniu 13 kwietnia zostały rozdane nagrody i dyplomy laureatom 15 konkursów.

Wiceprezydent Miasta Kalisza Pan Tomasz Rogoziński przekazał puchary Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego dla placówek, które najaktywniej uczestniczyły w działaniach prowadzonych w ramach „Tygodnia Zdrowia - 2018” w poszczególnych kategoriach:

- wśród przedszkoli puchar otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” w Kaliszu,

- wśród szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu,

- wśród szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu.

Serdecznie dziękujemy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Zespołowi Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
w Kaliszu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu za włączenie się w działania prozdrowotne.

Wszystkim Dyrektorom, nauczycielom i dzieciom z przedszkoli, oraz uczniom szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy uczestniczyły w obchodach „Tygodnia Zdrowia – 2018” dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.

 

A.S.

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

UWAGA!

KORONAWIRUS

 

całodobowa infolinia dla obywateli 

222 500 115