Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

„Tydzień Zdrowia – 2018” rozpoczęty

Dnia 9 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie „Tygodnia Zdrowia- 2018” zorganizowanego pod hasłem: „Z pasją po zdrowie” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego. Organizatorem imprez jest: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, a współorganizatorami: Straż Miejska Kalisza, Oddział Regionalny PCK w Kaliszu oraz Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Uroczystość rozpoczęła się przed Urzędem Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki, skąd nastąpił wymarsz w kierunku Ratusza. W korowodzie wzięło udział: 12 przedszkoli, 9 szkół podstawowych i 8 szkół ponadgimnazjalnych. Przemarsz poprowadzili: Komendant Straży Miejskiej Kalisza - Dariusz Hybś, p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Anna Napierała, p.o. Kierownika Biura Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu - Izabela Baranowska oraz pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia: Agnieszka Stępniak oraz Joanna Jaroma- Woźniak. W sumie uczestniczyło w nim około 290 dzieci i młodzieży, zaproszeni goście oraz lokalne media. Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza.

Przed budynkiem Ratusza korowód przywitał Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński oraz Wiceprezydent Miasta Kalisza Tomasz Rogoziński. Uczestników imprezy powitała Pani Marzena Kujawa nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu. Uroczystego otwarcia „Tygodnia Zdrowia- 2018” dokonał Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński. Po krótkich przemówieniach, dzieci zaśpiewały piosenkę o Dinku- bohaterze programu „Czyste powietrze wokół nas”, a uczennice Szkoły Podstawowej nr 7 zatańczyły do piosenki „Witaminki”. Sprzęt nagłośnieniowy oraz jego obsługę zapewnił Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

J.J.W.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwo z naszych usług, w tym  złożonych wnioskach, zgłoszeniach Państwa osoby przez lekarzy w drukach ZBL zachorowań oraz/i podejrzeń na chorobę zakaźną, wywiadach epidemiologicznych przeprowadzanych przez naszych pracowników, zbieranych podczas kontroli dokumentacji.

 

Więcej informacji w menu RODO...