Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

W dniu 05 marca 2018r. odbyło się kolejne w tym roku szkolnie w ramach programu „Wiem nie biorę! Jestem bezpieczny”. Przeprowadzili je pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu, Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia: starszy asystent Agnieszka Stępniak oraz młodszy asystent Joanna Jaroma - Woźniak. Tym razem miało ono miejsce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klasy VI oraz VII w sumie 27 osób. Warsztaty przeprowadzono według broszury „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Podczas spotkania uczniom przekazano informacje o szkodliwości tzw. „dopalaczy”, o ich wpływie na organizm i życie człowieka, jak również materiały edukacyjne. Poruszono również temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych oraz informacje o rzeczywistym statusie prawnym „dopalaczy”. Podczas zajęć młodzież obejrzała film profilaktyczny: „ Nie zamykaj oczu”, zawierający wypowiedzi osób, które były uzależnione od tzw. „ dopalaczy”. Na zakończenie przeprowadzono konkurs, a dla zwycięzców przekazano drobne upominki.

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwo z naszych usług, w tym  złożonych wnioskach, zgłoszeniach Państwa osoby przez lekarzy w drukach ZBL zachorowań oraz/i podejrzeń na chorobę zakaźną, wywiadach epidemiologicznych przeprowadzanych przez naszych pracowników, zbieranych podczas kontroli dokumentacji.

 

Więcej informacji w menu RODO...