Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

Bieg po zdrowie - II szkolenie

W dniu 30 stycznia 2018 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów dot. wdrażania programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”, przeznaczonego dla uczniów klas IV szkół podstawowych.

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Elżbieta Wojtyła oraz Mł. Asystent Joanna Jaroma -Woźniak koordynatorzy powiatowi programu z ramienia PPIS
w Kaliszu przedstawili cele, założenia oraz sposób wdrażania programu w szkołach. Uczestnicy otrzymali materiały programowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej w dniu

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) PSSE w Kaliszu będzie nieczynna natomiast

15 grudnia 2018 r. (sobota) PSSE w Kaliszu będzie czynna od godz. 7:25 do godz. 15:00