Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu w dniu 17 listopada 2017 roku z inicjatywy pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu i przy współpracy pedagoga, pielęgniarki szkolnej i uczniów IV Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego, przeprowadzono akcję prozdrowotną
w szkole wśród uczniów. W ramach wspólnych działań:

- przeprowadzono konkurs wiedzy o tematyce tytoniowej, w którym udział wzięło 28 uczniów, laureatka I miejsca - Wiktoria Wiączek otrzymała nagrodę ufundowaną prze PSSE w Kaliszu,

- oplakatowano teren szkoły,

- zorganizowano punkt informacyjno-edukacyjno- pomiarowy w szkole, w którym uczniowie poddali się badaniu zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera, a także skorzystali z konsultacji na temat sposobów rzucania palenia tytoniu lub unikania bycia biernym palaczem, oraz otrzymali materiały informacyjno – edukacyjne w w/w temacie,

- przeprowadzono konkurs plastyczny dla chętnych, w którym wyróżniono prace 3 laureatów – Gabrielii Sochackiej, Małgorzaty Gaj, Natalii Płuciennik – otrzymali oni drobne upominki od pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz szkoły.

A.S.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwo z naszych usług, w tym  złożonych wnioskach, zgłoszeniach Państwa osoby przez lekarzy w drukach ZBL zachorowań oraz/i podejrzeń na chorobę zakaźną, wywiadach epidemiologicznych przeprowadzanych przez naszych pracowników, zbieranych podczas kontroli dokumentacji.

 

Więcej informacji w menu RODO...