Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

Realizacja programu „ Czyste powietrze wokół nas”w Zespole Przedszkolnym w Korzeniewie

Zarówno Przedszkole w Korzeniewie jak i filia w Przyraniu realizowały w bieżącym roku przedszkolnym program „Czyste powietrze wokół nas” . W ramach realizacji zadania dzieci wykonywały prace plastyczne, uczestniczyły w wycieczkach po okolicy, rozpoznawały zapachy oraz uczestniczyły w spotkaniu z Policjantem. Podczas zajęć poznały źródła dymu oraz dowiedziały się o szkodliwości papierosów. Dodatkowo dzieci doskonaliły umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy dorośli przy nich palą. Wszystkie wykonane przez dzieci prace prezentowane były na wystawie, by mogli zapoznać się z nimi rodzice. W sumie działaniami objętych było 67 przedszkolaków.

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Stawiszynie z Filią Petryki

 W ramach realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” dnia 21 marca 2018r. wszystkie przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z Filią Petryki przywitały wiosnę. W tym dniu przedszkole przyłączyło się do programu walki ze smogiem. Dzieci przemaszerowały ulicami miasta niosąc plakaty i obrazki „Dinusia”. W ten sposób chciały zwrócić uwagę, że poprawa jakości powietrza wpływa korzystnie dla zdrowia i jakości życia całego społeczeństwa.

 

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” (więcej)

Sprawozdanie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje wiele różnorodnych zadań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia skierowanych do różnych grup odbiorców: do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa.

Wszystkie nasze działania mają na celu przekazanie Państwu informacji o tym, jak chronić i umacniać zdrowie swoje i swoich bliskich.
Zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą ofertą: programami edukacyjnymi i akcjami. Jesteśmy dobrym i sprawdzonym partnerem, współpracujemy z jednostkami rządowymi i samorządowymi; starostwami powiatowymi, urzędami miast i gmin, instytutami naukowo-badawczymi: Instytutem Żywności i Żywienia, Instytutem Zdrowia Publicznego oraz Państwowym Zakładem Higieny, których opracowania wykorzystujemy w swoich działaniach.
Spośród wielu różnych i istotnych zagadnień służących ochronie i umacnianiu zdrowia wybraliśmy te, na które naszym zdaniem mamy możliwość osobistego wpływania.
Wynikają one z przyjętej przez Państwo Polskie polityki zdrowotnej zawartej w obowiązujących dokumentach: Narodowym Programie Zdrowia, Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a dotyczących w szczególności profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki chorób zakaźnych, racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.
Szczególne znaczenie posiadają wszelkie działania podejmowane na terenie powiatu, ponieważ wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego, inicjowane przez instytucje i władze lokalne konsolidują społeczeństwo odpowiadając na ich zapotrzebowanie informacyjne i umożliwiając dostęp do badań profilaktycznych – zachęcamy do udziału w akcjach zdrowotnych.
Przede wszystkim od nas i naszych decyzji zależy zdrowie nasze i naszych bliskich.

Do pobrania: Dino, flowers01, flowers02, flowers03, labirynt, plakat, ramki, różnice

Materiały do pobrania : Czyste powietrze wokół nas

Sprawozdania : CPWN przedszkolny i szkolny 2019

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

UWAGA!

KORONAWIRUS

 

całodobowa infolinia dla obywateli 

222 500 115