Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

IV edycja Tygodnia Zdrowia

Pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza w dniach 22-26 maja odbędzie się IV edycja Tygodnia Zdrowia. Organizatorami są Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kaliszu oraz Gimnazjum nr 2 w Kaliszu.

z arch. calisia.pl

Program Tygodnia Zdrowia ma na celu:

- propagowanie zdrowego trybu życia i rozwój fizyczny uczniów,
- uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
- uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
- kształtowanie pożądanych zachowań i postaw u młodych ludzi (stosowania zasad fair play),
- wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji,
- zapobieganie i przeciwdziałanie różnym zagrożeniom XXI wieku: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, AIDS, lekomania, anoreksja, bulimia…,
- eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów,
- podkreślenie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagającym młodym ludziom kształtować pozytywną tożsamość,
- uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI) oraz uczniów gimnazjów. Do obchodów zapraszamy również przedszkolaki i uczniów klas I-IV szkół podstawowych.

Impreza rozpocznie się 22 maja o godzinie 9 30 barwnym korowodem pod kaliski Ratusz.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwo z naszych usług, w tym  złożonych wnioskach, zgłoszeniach Państwa osoby przez lekarzy w drukach ZBL zachorowań oraz/i podejrzeń na chorobę zakaźną, wywiadach epidemiologicznych przeprowadzanych przez naszych pracowników, zbieranych podczas kontroli dokumentacji.

 

Więcej informacji w menu RODO...