Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

Iwanowice - MLZ

30 marca 2017r. w Zespole Szkół Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach, odbyło się szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia z zakresu edukacji antytytoniowej w ramach realizacji programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, prowadzone przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu, kierownika Elżbietę Wojtyła oraz mgr Agnieszkę Stępniak.

W szkoleniu uczestniczyło 25 uczniów. Szkolenie składało się z trzech części : teoretycznej, wizualnej i warsztatowej a także przeprowadzono anonimowe badania ankietowe oceniające wiedzę uczniów przed i po zajęciach.

Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na organizm człowieka, uzmysłowienie młodym ludziom przyczyn sięgania przez nich po papierosy oraz kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach rówieśniczych - umiejętność zachowania asertywnego, odmawiania itd., Poinformowano uczestników szkolenia o podstawie prawnej iż od 8 września 2016r weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wśród najważniejszych założeń ustawy znalazło się korzystanie z e-papierosów tak jak z tradycyjnych papierosów.

W szkoleniu udział wzięło 25 uczniów, którzy w ramach realizacji projektu szkolić będą swoich rówieśników w środowisku szkolnym a także będą działać w w/w temacie
w środowisku lokalnym. Zaprezentowano również smokerlyzer, za pomocą którego wśród chętnych uczniów dokonano pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty „Młodzieżowego Lidera Zdrowia”, pakiety edukacyjne do realizacji projektu oraz gadżety ze znakiem zakazu palenia.                                                                           

E.W.

20170330 082803

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter

×

 

UWAGA!

KORONAWIRUS

 

całodobowa infolinia dla obywateli 

222 500 115