Facebook

Twitter

YouTube

        62-800 Kalisz ul. Kościuszki 6 tel. 62 767 76 10
Polish English French German Russian

Iwanowice - MLZ

30 marca 2017r. w Zespole Szkół Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach, odbyło się szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia z zakresu edukacji antytytoniowej w ramach realizacji programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, prowadzone przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kaliszu, kierownika Elżbietę Wojtyła oraz mgr Agnieszkę Stępniak.

W szkoleniu uczestniczyło 25 uczniów. Szkolenie składało się z trzech części : teoretycznej, wizualnej i warsztatowej a także przeprowadzono anonimowe badania ankietowe oceniające wiedzę uczniów przed i po zajęciach.

Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na organizm człowieka, uzmysłowienie młodym ludziom przyczyn sięgania przez nich po papierosy oraz kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach rówieśniczych - umiejętność zachowania asertywnego, odmawiania itd., Poinformowano uczestników szkolenia o podstawie prawnej iż od 8 września 2016r weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wśród najważniejszych założeń ustawy znalazło się korzystanie z e-papierosów tak jak z tradycyjnych papierosów.

W szkoleniu udział wzięło 25 uczniów, którzy w ramach realizacji projektu szkolić będą swoich rówieśników w środowisku szkolnym a także będą działać w w/w temacie
w środowisku lokalnym. Zaprezentowano również smokerlyzer, za pomocą którego wśród chętnych uczniów dokonano pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty „Młodzieżowego Lidera Zdrowia”, pakiety edukacyjne do realizacji projektu oraz gadżety ze znakiem zakazu palenia.                                                                           

E.W.

20170330 082803

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter